Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws uit de accountancy- en belastingbranche.

Zoeken

 

Nieuws

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

15 maart 2018

Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij…

Nieuws

Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning

15 maart 2018

De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de…

Nieuws

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

15 maart 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor…

Nieuws

Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

9 maart 2018

Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun…

Nieuws

Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen

8 maart 2018

Het wetsvoorstel betreffende de btw-behandeling van vouchers is door de Eerste Kamer als hamerstuk…

Nieuws

Arbeids- of stageovereenkomst?

8 maart 2018

Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De…

Nieuws

Controleer de WOZ-waarde van uw woning

1 maart 2018

Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De…

Nieuws

Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken

1 maart 2018

Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte…

Nieuws

Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen

1 maart 2018

Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt van het huwelijksgoederenregime de algehele gemeenschap van…

Nieuws

Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen

1 maart 2018

Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt van het huwelijksgoederenregime de algehele gemeenschap van…

Nieuws

Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door

1 maart 2018

Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de…

Nieuws

Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door

1 maart 2018

Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de…

Nieuws

Kamervragen slapende dienstverbanden

22 februari 2018

Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers…

Nieuws

Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

22 februari 2018

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te…

Nieuws

Rulings procedureel niet altijd in orde

22 februari 2018

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000…

Nieuws

Rulings procedureel niet altijd in orde

22 februari 2018

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000…

Nieuws

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

22 februari 2018

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door…

Nieuws

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

22 februari 2018

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door…

Nieuws

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

22 februari 2018

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de…

Nieuws

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

22 februari 2018

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de…

Nieuws

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

15 februari 2018

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten…

Nieuws

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

15 februari 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over…

Nieuws

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

15 februari 2018

Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij…

Nieuws

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

9 februari 2018

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om…

Nieuws

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

9 februari 2018

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om…

Nieuws

Nieuw modelkoopcontract woningen

8 februari 2018

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van het…

Nieuws

Nieuw modelkoopcontract woningen

8 februari 2018

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van het…

Nieuws

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

8 februari 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor…

Nieuws

Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting

8 februari 2018

Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de…

Nieuws

Verplicht privévermogen

1 februari 2018

Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als…

Nieuws

Geen laag tarief voor parkeren

1 februari 2018

In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark…

Nieuws

Premieheffing tijdens onbetaald verlof

1 februari 2018

In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van…

Nieuws

Premieheffing tijdens onbetaald verlof

1 februari 2018

In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van…

Nieuws

Vorming voorziening

1 februari 2018

In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan…

Nieuws

Vorming voorziening

1 februari 2018

In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan…

Nieuws

Pensioenverrekening bij scheiding leidt tot belastingheffing

25 januari 2018

Pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) van toepassing is en…

Nieuws

Belemmeringsverbod Waadi

25 januari 2018

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod. De…

Nieuws

Belemmeringsverbod Waadi

25 januari 2018

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod. De…

Nieuws

Planningsbrief ministerie van Financiën

25 januari 2018

De minister van Financiën heeft de jaarplanning voor 2018 van zijn ministerie naar de Tweede Kamer…

Nieuws

Verbouw kantoorpand tot woning

25 januari 2018

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het…

Nieuws

Kamervragen heffingskortingen buitenlanders

25 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de…

Nieuws

Vergoeding deelname medicijnonderzoek

25 januari 2018

Voor de deelname als proefpersoon aan medicijnonderzoek worden vergoedingen betaald. Voor zover deze…

Nieuws

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

18 januari 2018

In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het…

Nieuws

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

18 januari 2018

In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het…

Nieuws

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

18 januari 2018

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van…

Nieuws

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

18 januari 2018

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van…

Nieuws

Verrekening van verliezen

18 januari 2018

Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere…

Nieuws

Verrekening van verliezen

18 januari 2018

Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere…

Nieuws

Vaststellingsovereenkomst ter vermijding ontslag op staande voet

17 januari 2018

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij dat wordt aanvaard door de andere…

Nieuws

Overtreding geheimhoudingsbeding

11 januari 2018

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en…