Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws uit de accountancy- en belastingbranche.

Zoeken

 

Nieuws

Verlaging EIA met 0,5% per 2018

21 september 2017

De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat per 1 januari 2018 met 0,5% omlaag. Dat is een gevolg van…

Nieuws

Maatregelen loonbelasting

21 september 2017

Niet-uitvoerende bestuurdersBestuurders van een beursgenoteerde vennootschap zijn fictief in…

Nieuws

Afschaffing landbouwregeling

21 september 2017

De huidige landbouwregeling in de omzetbelasting houdt landbouwers, veehouders, tuinbouwers en…

Nieuws

Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

21 september 2017

In de Invorderingswet komt een bepaling die de aansprakelijkheid invoert voor pand- en…

Nieuws

Definitie geneesmiddelen

21 september 2017

Het verlaagde tarief in de btw is van toepassing op geneesmiddelen. Door een arrest van de Hoge Raad…

Nieuws

Multiplier giftenaftrek

21 september 2017

Sinds 2012 worden giften aan culturele instellingen voor de bepaling van de giftenaftrek in de…

Nieuws

Afschaffing inkeerregeling

21 september 2017

Zoals al eerder was aangekondigd wil het kabinet de inkeerregeling afschaffen. De inkeerregeling…

Nieuws

Prinsjesdag 2017

21 september 2017

Het gebruikelijke jaarlijkse pakket fiscale maatregelen dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is…

Nieuws

Teruggave overdrachtsbelasting

14 september 2017

Bij de levering van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Op verzoek kan een…

Nieuws

Beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen

14 september 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid voor de behandeling van hybride…

Nieuws

Algemeen overleg Belastingdienst

14 september 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een aantal…

Nieuws

Algemeen overleg Belastingdienst

14 september 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een aantal…

Nieuws

Import gebruikte auto

7 september 2017

Voor de registratie van een auto in Nederland maakt het uit of de auto nieuw of gebruikt is. Bij de…

Nieuws

Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd

7 september 2017

In navolging van de rechtbank is ook het hof van oordeel dat het hoge tarief voor de omzetbelasting…

Nieuws

Eigenrisicodragerschap WGA

7 september 2017

Werkgevers, die eigenrisicodrager willen zijn voor het WGA-risico, kunnen dat vanaf 1 januari 2017…

Nieuws

Transitievergoeding en loondispensatie

31 augustus 2017

De vraag in een procedure bij de kantonrechter was of bij de berekening van de hoogte van de…

Nieuws

Teruggaaf omzetbelasting

31 augustus 2017

Een ondernemer heeft recht op teruggaaf van omzetbelasting op leveringen en diensten waarvoor hij de…

Nieuws

Aansprakelijkheid bestuurder stichting

31 augustus 2017

Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de…

Nieuws

Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW

31 augustus 2017

Wie werkzaam is in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is werknemer in de zin van de WW. Voor…

Nieuws

Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers

31 augustus 2017

De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een…

Nieuws

Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw

24 augustus 2017

Ondernemers, die in 2016 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen…

Nieuws

Onderhoudskosten tuin van monumentenpand

24 augustus 2017

De onderhoudskosten voor een monumentenpand zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als…

Nieuws

Onderhoudskosten tuin van monumentenpand

24 augustus 2017

De onderhoudskosten voor een monumentenpand zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als…

Nieuws

Aansprakelijkheid werkgever

17 augustus 2017

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het…

Nieuws

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

17 augustus 2017

Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep…

Nieuws

Omzet- en winstcorrecties

17 augustus 2017

Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met…

Nieuws

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

10 augustus 2017

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden…

Nieuws

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

10 augustus 2017

Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de…

Nieuws

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

10 augustus 2017

In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris…

Nieuws

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

3 augustus 2017

Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van…

Nieuws

Toepassing reisaftrek

3 augustus 2017

Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar…

Nieuws

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

3 augustus 2017

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale…

Nieuws

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

3 augustus 2017

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale…

Nieuws

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

27 juli 2017

De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor…

Nieuws

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

27 juli 2017

De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor…

Nieuws

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

27 juli 2017

De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor…

Nieuws

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

26 juli 2017

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen…

Nieuws

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

26 juli 2017

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van…

Nieuws

Gastouder kan ondernemer zijn

26 juli 2017

Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een…

Nieuws

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

20 juli 2017

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden…

Nieuws

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

20 juli 2017

Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad…

Nieuws

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

20 juli 2017

De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben…

Nieuws

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

20 juli 2017

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere…

Nieuws

Innovatiebox goedgekeurd

13 juli 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen…

Nieuws

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

13 juli 2017

Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk…

Nieuws

Geen verlenging restschuldregeling

13 juli 2017

In 2013 stond 36% van de koophuizen in Nederland onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld…

Nieuws

Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3

6 juli 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden…

Nieuws

Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3

6 juli 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden…

Nieuws

Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten

6 juli 2017

Een belastingplichtige maakte in een inkeerverzoek melding van in Zwitserland aangehouden vermogen….

Nieuws

Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten

6 juli 2017

Een belastingplichtige maakte in een inkeerverzoek melding van in Zwitserland aangehouden vermogen….